Gói 6 tiếng
GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2 CƯỚC PHÍ CỘNG THÊM
KHỐI LƯỢNG THÊM GIÁ
6 TIẾNG Đơn hàng tạo trước 11:00 sẽ giao trong ngày vào buổi chiều 20.000 30.000 --- 0,5 Kg 2.000
Đơn hàng tạo sau 11:00 và trước 17:00 sẽ giao vào trước 12:00 trong ngày làm việc kế tiếp