Gói qua ngày
GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2 CƯỚC PHÍ CỘNG THÊM
KHỐI LƯỢNG THÊM GIÁ
Qua ngày Đơn hàng tạo trước 17:00 sẽ giao trong ngày làm việc tiếp theo 15.000 25.000 35.000 0,5 Kg 2.000