Tạo nhanh đơn hàng
01
Nguời gửi Đăng ký mới
Họ tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ lấy hàng
Tài khoản ngân hàng (Dùng để chuyển lại tiền thu hộ cho bạn)
02
Nguời nhận
Họ tên
Điện thoại
Địa chỉ
03
Thông tin hàng hóa
Tên hàng hoá
Khối lượng (g)
Kích thước (cm) - quy đổi ra khối lượng (g) :
Dài x Rộng x Cao (cm) Quy đổi Khối luợng quy đổi (g)
x x / 6000 = ......
Lưu ý
04
GÓI DỊCH VỤ GIAO HÀNG (*):
Gói 6 tiếng
(Chi tiết)
Gói qua ngày
(Chi tiết)
THỜI ĐIỂM GIAO HÀNG DỰ KIẾN : | Ngày :
( Kể từ thời điểm chúng tôi xác nhận đơn hàng này )
05
Thông tin cước phí và tiền thu hộ:
Nguời trả tiền Nguời gửi Nguời nhận
Cuớc giao hàng
Nguời gửi trả
Nguời nhận trả
Giá trị đơn hàng
Phí khai giá
= 0 VND
Tiền thu hộ
Tổng cộng
Khấu trừ cước giao hàng vào tiền thu hộ