THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG HÓA TẠI TP.HCM
01/01/2018

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG HÓA TẠI TP.HCM

- Giao hàng từ người bán đến người mua đến tận nhà trong thành phố Hồ Chí Minh

- Được phân công công việc cụ thể, được hỗ trợ hướng dẫn di chuyển.